Minrebroederstraat 21  
3512 GS  Utrecht  
Nederland  
Home  »  informatie  »  ANBI status

ANBI status

Wilt u dat uw gift voor het onderhoud van de kerk aftrekbaar is van uw inkomstenbelasting?
Dat is mogelijk via de Sint Willibrordus Stichting (eigenaar van het kerkgebouw).
Deze stichting heeft als doel de Sint Willibrordkerk open te houden en te onderhouden.
De stichting heeft de status van een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Bankgegevens:

Rabobank 38.10.54.551
Ten name van: Sint Willibrordus Stichting Utrecht

IBAN: NL60 RABO 0381 0545 51
BIC  : RABONL2U

Contact
  Daarnaast is er de stichting Ondersteuningsfonds Sint Willibrordkerk Utrecht (OSWU), welke de volgende doelstelling heeft:

    "het ondersteunen van het behoud en onderhoud van de Sint Willibrordkerk te Utrecht teneinde de kerkelijke functie en een algemene openstelling voor het publiek in het algemeen te waarborgen. Zulks door: het organiseren en bevorderen van religieus-culturele evenementen, muziekbeoefening en -uitvoeringen, educatie en toerisme in en rond de Sint Willibrordkerk te Utrecht, alles zonder winstoogmerk"


Het Ondersteuningfonds heeft de Culturele ANBI status.


Publicatie verslag over 2020-2021
Sint Willibrordus Stichting

Publicatie verslag over 2021
Stichting Ondersteuningsfonds voor de Sint Willibrordkerk
Publicatie verslag over 2019-2020
Sint Willibrordus Stichting

Publicatie verslag over 2020
Stichting Ondersteuningsfonds voor de Sint Willibrordkerk
Publicatie verslag over 2018-2019
Sint Willibrordus Stichting

Publicatie verslag over 2019
Stichting Ondersteuningsfonds voor de Sint Willibrordkerk
Publicatie verslag over 2017-2018
Sint Willibrord StichtingPublicatie verslag over 2018
Stichting Ondersteuningsfonds voor de Sint Willibrordkerk

Publicatie verslag over 2016-2017
Sint Willibrord StichtingPublicatie verslag over 2017
Stichting Ondersteuningsfonds voor de Sint Willibrordkerk

Sint Willibrordus Stichting © 2023


Home | Over ons | Openstelling | Informatie | Concerten | Het orgel | ANBI status | Bereikbaarheid | Contact
  top